Corona Virus – Update

Beste leden,Zoals eerder deze week aangegeven, hebben we gisteren crisisoverleg gehad met het BCF bestuur. De huidige situatie werd besproken en de gevolgen hiervan op het verdere wedstrijdseizoen en geplande kampioenschappen.Hierbij een overzicht:

  • Wedstrijd Spa (21/03 + 22/03)

Deze wedstrijd wordt verplaatst naar een latere datum. Momenteel wordt er gekeken naar 16/05 + 17/05. De organisatie wacht nog op definitieve goedkeuring door het stadsbestuur en natuur en bos. Er wordt verwacht dat dit louter een formaliteit is. Zodra de datum definitief goedgekeurd is, zal dit ook gecommuniceerd worden naar jullie.

  • Wedstrijd Baraque Fraiture (04/04 + 05/04)

Voorlopig blijft deze wedstrijd op deze datum behouden!Indien echter de maatregelen, opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, verlengd worden, zullen deze maatregelen gerespecteerd worden, en kan het zijn dat er naar een nieuwe datum gezocht moet worden of dat de wedstrijd niet zal doorgaan. Laten we hopen van niet !

  • Wedstrijd Maldegem (12/04 + 13/04)

De organisatie heeft beslist om de wedstrijd niet te organiseren op deze datum.Zij bekijken momenteel de mogelijkheden om de wedstrijd later op het jaar (oktober/november) eventueel te laten doorgaan. Zodra hierover duidelijkheid is zal hierover gecommuniceerd worden.

  • Alle andere wedstrijden 2020

Vooralsnog blijven alle andere wedstrijden behouden op de kalender, op de opgegeven datum.

  • Selectiecriteria Belgisch Kampioenschap

Doordat er wellicht minder wedstrijden zullen plaatsvinden dit jaar door de maatregelen in de strijd tegen het Corona virus, hebben we besloten om de selectiecriteria voor het Belgisch Kampioenschap nu reeds aan te passen.Om zich kandidaat te stellen voor het Belgisch Kampioenschap canicross, moet je slechts aan 5 wedstrijden deelnemen (voorheen 7 wedstrijden).Om zich kandidaat te stellen voor het Belgisch Kampioenschap Bike-jöring, moet je slechts aan 4 wedstrijden deelnemen (voorheen 7 wedstrijden).Alle overige criteria blijven van toepassing.Het zal tevens ook mogelijk zijn om een Wild Card aan te vragen voor degenen die niet voldoen aan de criteria maar die toch wensen deel te nemen aan het BK. Zij dienen een officiële aanvraag in te dienen bij het BCF bestuur met daarin een motivatie waarom ze volgens hen recht hebben op een wild card. (exacte richtlijnen, datum voor indiening, enz. worden later nog gecommuniceerd). Mogelijke motivaties kunnen zijn, langdurige blessure, studentenuitwisseling in het buitenland, langdurige werkopdracht in het buitenland, enz.

  • Selectiecriteria Wereld Kampioenschap 2020

Alle criteria blijven behouden.Wel wordt de termijn verlengd voor je minimum deelname aan 3 wedstrijden in 2020, van 01/05/2020 naar tot het begin van de zomerstop. (zo telt Oostende ook mee)Ook voor de selectie van het Wereldkampioenschap 2020 zal het mogelijk zijn om een wild card aan te vragen. Zoals hierboven beschreven.Indien er echter nog meer wedstrijden geannuleerd zouden worden, dan zullen we de criteria opnieuw bekijken en indien nodig aanpassen. Dit voor zowel het Belgisch Kampioenschap als voor het Wereldkampioenschap !De hierboven genoemde aanpassingen zullen ook in het reglement 2020 v2 opgenomen worden. Geef ons eventjes de tijd om hiervoor het nodige te doen. Zodra de nieuwe versie online staat, zullen we jullie informeren.Dit is voor ieder van ons een uitzonderlijke situatie, waar we momenteel nog geen zicht hebben op het einde en op eventuele verdere impact. We blijven alles op de voet volgen en zullen de nodige actie ondernemen. Uiteraard blijven we jullie op de hoogte houden.Tot slot vragen we jullie respect voor de organisatoren. Zij hebben maanden hard gewerkt in de voorbereiding naar hun wedstrijd. Als deze dan geannuleerd moet worden of last minute verplaatst, is dat niet fijn ! Bedankt voor hun inzet en jullie bedankt voor het begrip.We wensen iedereen een goede gezondheid !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *