News

Mededeling wedstrijd 27 mei / Communication course 27 mai

Texte français, si dessous...

 

Goedenavond iedereen,

 

Hierbij een bericht van Mijn Hond Genk ivm de wedstrijd zondag.

 

Allen,

 

Aanstaande zondag, 27 mei heeft de wedstrijd in Genk plaats en volgens het KMI zal het warm weer worden.

 

Onze ervaring leert ons dat de voorspellingen niet altijd accuraat zijn, en nog al eens anders zijn dan verwacht.

 

Als organisatie willen we niet tot het allerlaatste moment wachten en daarom hebben we volgende beslissingen en voorzorgsmaatregelen genomen:
- Alles zal minstens 1 uur vroeger starten:
  o Inschrijvingen: vanaf 7u tot 9u45
  o Start step: 8u
  o Start bike: 8u30
  o Start lang: 9u30
  o Start miniemen: 10u30
  o Start cadetten: 10u45
  o Start kort: 11u15
  o Start kuikentjes: 12h15
- Start om de 15 seconden (behalve miniemen en cadetten, om de minuut)
- Extra watervoorziening ! (badjes en drinken op het parcours, zwembad volledig in de schaduw aan de finish)
- Inkorten parcours, nieuwe afstanden:
  o Step/kort: 2,8 km
  o Lang/bike: 4,6 km
- 97 % van het parcours is in de schaduw !
- Extra schaduwvoorziening in het evenementendorp voor deelnemers/bezoekers.

 

Momenteel voorzien we nog ruim tijd tussen de verschillende disciplines/afstanden, dit om voldoende tijd te voorzien om de honden te verzorgen en te laten rusten tussen de verschillende onderdelen. Indien nodig laat het ons als organisatie toe om seingevers op de juiste plaats te brengen, watervoorziening op het parcours aan te passen en indien nodig nog veder in te korten het moment zelf.

 

Uiteraard heeft het welzijn van de hond altijd voorrang, en weet je als baasje zelf het beste wat je hond aan kan of wat niet.

 

Vooralsnog zal de wedstrijd dus NIET geannuleerd worden, tenzij de temperaturen echt te hoog zijn, dan zal het reglement toegepast worden…

 

We rekenen op jullie begrip en verwelkomen jullie graag zondag in Genk !

 

***
Bonsoir tout le monde,

 

voici un message de Mijn Hond Genk, concernant la course de ce dimanche.

 

Tous,

 

Le dimanche 27 mai, la course de Genk aura lieu, et selon le IRM, il fera chaud.

 

Notre expérience nous indique que les prédictions ne sont pas toujours exactes et qu'elles peuvent être différentes de ce qu’on attend.

 

En tant qu'organisation, nous ne voulons pas attendre jusqu'au tout dernier moment et nous avons donc pris les décisions et les précautions suivantes:
- Tout commencera au moins 1 heure plus tôt:
  o Inscriptions: de 7h à 9h45
  o Départ scooter: 8h
  o Départ bike: 8h30
  o Départ long: 9h30
  o Départ minimes: 10h30
  o Départ cadets: 10h45
  o Départ court: 11h15
  o Départ poussins: 12h15
- Départ toutes les 15 secondes (sauf les minimes et les cadets, chaque minute)
- L'approvisionnement de l’eau supplémentaire! (bains et boissons sur le parcours, piscine complètement à l'ombre, à l'arrivée)
- Parcours raccourci, nouvelles distances:
  o scooter/court: 2,8 km
  o bike/long: 4,6 km
- 97% du parcours est à l'ombre!
- Disposition supplémentaire de l’ombre dans le village de l'événement pour les participants / visiteurs.

 

Actuellement, nous avons encore beaucoup de temps entre les différentes disciplines / distances, ceci pour avoir suffisamment de temps pour prendre soin des chiens et les laisser reposer entre les différentes parties. Si nécessaire, cela nous permet, en tant qu'organisation, de placer les l'aiguilleurs sur le bon endroit, d'e remplir les bains avec de l’eau sur le parcours et, si nécessaire, de raccourcir encore plus, le moment même.

 

Evidemment, le bien-être du chien a toujours priorité, et en tant que propriétaire, vous savez mieux ce que votre chien peut ou ne peut pas faire.

 

Pour le moment, la course, ne sera pas annulée, sauf si les températures sont vraiment trop élevées, le règlement sera alors appliqué ...

 

Nous comptons sur votre compréhension et vous souhaitons la bienvenue dimanche à Genk!

Mededeling kennelhoest / Communication toux de chenil.

Mededeling Kennelhoest

Beste leden, één van onze leden heeft ons gemeld dat haar honden kennelhoest hebben opgelopen. De diagnose is gesteld na de wedstrijd in Baraque Fraiture dus het kan zijn dat de honden op de wedstijd nog andere honden besmet hebben. Ook hiervan hebben we jammer genoeg al enkele meldingen gekregen.

Houd je honden dus goed in de gaten, en bij twijfel, raden we je aan om naar de dierenarts te gaan !

Indien je een zieke hond hebt, geef hem dan de nodige rust, medicatie en verzorging, en kom zeker NIET naar de wedstrijden met de hond. Kennelhoest is zeer besmettelijk en we willen verdere besmetting voorkomen.

Kijk ook nog eens je vaccinatieboekje na en zorg dat je in orde bent. Het is geen garantie dat je hond niet ziek wordt, maar indien ze gevaccineerd zijn is de kans kleiner, en vaak zijn ze minder hard ziek als ze toch besmet geraken.

Bedankt om hiermee rekening te houden en de nodige actie te ondernemen !

Communication Toux de chenil

Chers membres, un de nos membres nous a informés que ses chiens ont attrapé la toux de chenil. Le diagnostic est fait après la course à Baraque Fraiture, il est donc possible que les chiens aient infecté d'autres chiens lors de la compétition. Malheureusement, nous avons déjà reçu des rapports à ce sujet.

Gardez un œil sur vos chiens, et en cas de doute, nous vous conseillons d'aller chez le vétérinaire!

Si vous avez un chien malade, donnez-lui le repos, les médicaments et les soins nécessaires, et ne venez pas aux courses avec le chien. La toux de chenil est très contagieuse et nous voulons empêcher la contamination supplémentaire.

Vérifiez également votre carnet de vaccination et assurez-vous que vous êtes en ordre. Ce n'est pas une garantie que votre chien ne tombe pas malade, mais s'il est vacciné, la chance est moindre et souvent il est moins malade s'il est infecté.

Merci d'en tenir compte et de prendre les mesures nécessaires!