News

Startlijst WK Polen - Liste de départ CM Pologne

Beste leden,
Hierbij de officiële startlijst voor het WK 2018 in Polen.
We hebben geen idee wat de verschillende kleuren betekenen.
We hebben dit nagevraagd bij de organisatie in Polen en zodra we antwoord krijgen, zullen we deze delen.
Bedankt voor uw begrip en geduld.

 

Klik hier voor de lijst


**
Chers membres,
En annexe la liste de départ officielle du CM du monde 2018 en Pologne.
Nous n'avons aucune idée de ce que signifient les différentes couleurs.
On a posé les questions à l'organisation en Pologne. Dès que nous recevrons des réponses, nous les partagerons.
Merci pour votre compréhension et votre patience.

 

Clickez ici pour la liste

WK Polen - Vaccinaties / CM Pologne - Vaccinations

Beste Deelnemer aan het WK in Polen.

Het is bijna zover, het WK Polen staat voor de deur. Ideaal moment om de vaccinaties van je honden na te kijken. Er zijn geen extra vaccins of behandelingen nodig, dus de gekende vaccinaties zoals bij ons in België en bij de BCF moeten in orde zijn. Zeker het rabiës vaccin.

Indien je hond noodzakelijke medicatie moet nemen, gelieve dan bijgevoegde documenten (3) door je eigen dierenarts in te vullen en mee te nemen. Deze ingevulde documenten moeten voorgelegd worden tijdens de dierenartscontrole.

Vergeet het Europese paspoort van je hond niet! Ook dat van de honden die niet deelnemen. Iedere hond op het terrein moet in orde zijn met de vaccinaties en moet een Europees paspoort bij hebben ook al nemen ze niet deel aan de wedstrijd.

Tot binnenkort !

***

Cher participant au Championnat du monde en Pologne.

C'est presque là, le Championnat du Monde Pologne est à la porte. Moment idéal pour vérifier les vaccinations de vos chiens. Aucun autre vaccin ou traitement n'est nécessaire, de sorte que les vaccinations connues telles que chez nous en Belgique et chez la FCB doivent être en ordre. Surtout le vaccin antirabique.

Si votre chien doit prendre des médicaments nécessaires, veuillez remplir les documents joints (3) par votre vétérinaire et les emporter avec vous. Ces documents complétés doivent être soumis lors du contrôle vétérinaire.

N'oubliez pas le passeport européen de votre chien! Aussi celui des chiens qui ne participent pas. Chaque chien sur le terrain doit être en ordre avec les vaccinations et doit avoir un passeport européen même s'il ne participe pas au concours.

A bientôt!

 

Document 1

Document 2

Document 3