Home

Algemene Vergadering van de BCF-FCB van 13/01/2018

Beste leden, de oproeping voor de Algemene Vergadering van de BCF-FCB van 13/01/2018 zal binnenkort verspreid worden. Jullie ontvangen, met deze vergadering in het vooruitzicht, reeds het formulier waarmee je je kandidaat kan stellen voor het bestuur. Noteer alvast dat het mandaat van Robin Leyon en Caroline Tribolet afloopt en dat deze functies herverkozen dienen te worden. Robin Leyon zal zichzelf niet opnieuw verkiesbaar stellen. Philippe Wéry is ontslagnemend. Beiden blijven ter beschikking van de federatie en zullen de taken op zich nemen die wij hen toevertrouwen. Ter herinnering: Het bestuur van de BCF-FCB bestaat uit minimum 3 leden en maximum 11 leden.

 

Zich aansluiten bij het bestuur van de BCF betekent…

-        Nadenken over de goede werking en de verdere ontwikkeling van de federatie;

-        Oplossen van problemen of conflicten;

-        Waken over het respect voor de honden. Waken over de samenwerking baas-hond;

-        Waken over het respect voor onze leden;

-        Van goede wil zijn;

-        Diplomatie en maturiteit aan de dag leggen in het beheer van interne en externe conflicten;

-        Rekening houden met elkaars capaciteiten en kunnen omgaan met een eventuele teleurstelling;

-        De wedstrijden aanduiden waar het BK en de finale wedstrijden doorgaan;

-        Waken over een evenwicht in de uitgaven en zo veel als mogelijk het budget volgen;

-        Nadenken over het reglement;

-        Waken over het feit dat er een positief beeld verspreid wordt van België op internationaal niveau;

-        Ideeën hebben;

-        Werken voor alle leden van de BCF, wie zij ook zijn, op een discrete manier. Ten dienste staan van onze sport voor haar behoud en haar ontwikkeling;

-        Kritiek kunnen verdragen met enige terughoudendheid en desondanks constructief reageren.

Tijdens de wedstrijden?

De federatie organiseert geen eigen wedstrijden meer waardoor de huidige werklast een vertekend beeld geeft: er is geen werk tijdens de wedstrijden. Alles wordt gedaan door de organisator van de wedstrijd.

De federatie dient de tijdsmeting te doen en de berekening van de resultaten: hiervoor is een ploeg aangeduid. De organisator van de wedstrijd dient de start te geven en iemand te voorzien aan de aankomst.

Vergaderingen?

Op dit moment wordt ongeveer één keer per maand een vergadering georganiseerd, in functie van de noden. De vergaderingen werden beurtelings georganiseerd bij de bestuursleden zodat niet iedereen telkens het volledige traject diende te doen.

Vanaf 2018, indien blijkt dat de bestuursleden van veel verder moeten komen, zal erover gewaakt worden dat de vergaderingen georganiseerd worden meer centraal in het land.

Op dit moment zullen er nochtans minder vergaderingen zijn omdat er ook geen wedstrijden zijn. Veel punten kunnen besproken worden via mail.

Verantwoordelijkheid?

-        Werken in functie van het belang van de federatie en haar leden en niet in functie van het persoonlijk belang = een goede instelling hebben

-        Juridisch gezien zijn de bestuursleden verzekerd via een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid