informatica

Als er mensen zijn met interesse voor informatica, Claude kan altijd een handje hulp gebruiken en is op zoek naar een eventuele opvolger in de toekomst. Wat kan je doen om te helpen? Heel simpel : de blaadjes met tijden van de finish naar Claude brengen zodat hij ze kan ingeven in de PC, Tijden dicteren aan Claude. 
Moest er interesse zijn om in de toekomst Claude zijn taak over te nemen, hij legt met plezier uit hoe het systeem juist werkt.