Home

Algemene Vergadering van de BCF-FCB van 13/01/2018

Beste leden, de oproeping voor de Algemene Vergadering van de BCF-FCB van 13/01/2018 zal binnenkort verspreid worden. Jullie ontvangen, met deze vergadering in het vooruitzicht, reeds het formulier waarmee je je kandidaat kan stellen voor het bestuur. Noteer alvast dat het mandaat van Robin Leyon en Caroline Tribolet afloopt en dat deze functies herverkozen dienen te worden. Robin Leyon zal zichzelf niet opnieuw verkiesbaar stellen. Philippe Wéry is ontslagnemend. Beiden blijven ter beschikking van de federatie en zullen de taken op zich nemen die wij hen toevertrouwen. Ter herinnering: Het bestuur van de BCF-FCB bestaat uit minimum 3 leden en maximum 11 leden.