BK Bike 2018 Mededeling - CB Bike 2018 Communication

Beste leden,

Met dit bericht informeren we jullie over het BK Bike 2018.

Ondanks alle inspanningen van Team Dogsland, heeft Natuur en Bos besloten de goedkeuring voor het organiseren van de wedstrijden op zaterdag 29 en zondag 30 september 2018 in te trekken. De reden die Natuur en Bos opgeeft, is dat ze het wild niet willen verstoren voor de jacht die op 1 oktober begint. Dit is zeer jammer en vooral frustrerend !

Team Dogsland heeft getracht een andere locatie te vinden, maar ook dat is niet gelukt door Natuur en Bos die moeilijk blijft doen om een goedkeuring te verlenen voor dat weekend.

Samen met de andere organisatoren hebben we gezocht naar een oplossing om toch het BK Bike 2018 laten plaats te vinden.

We zijn dan ook blij dat we kunnen melden dat het team Running Dogs Hofstade dit jaar het BK Bike zal organiseren.

De wedstrijd in Hofstade stond reeds op de agenda, en zal nu het hele weekend in beslag nemen, zoals gebruikelijk op een BK. De exacte data zijn 10 en 11 november 2018.

Verdere informatie over het BK Bike zoals inschrijvingen enz. volgen later nog.

Graag willen we het hele Team Dogsland bedanken voor hun inzet en pogingen om de wedstrijd te organiseren, veel goede moed en geluk en we hopen dat het in 2019 wel zal lukken.

Ook bedankt aan de andere organisatoren om mee te denken in het zoeken naar een oplossing en uiteraard bedankt aan het Team Running Dogs om dit op korte termijn op te pakken.

Als laatste willen we jullie leden vragen om begrip voor deze situatie en jullie steun naar zowel Team Dogsland als naar Team Running Dogs.

Dank je wel en fijne zomer nog…

 

***

 

Chers membres,

Avec ce message, nous vous informons sur le CB Bike 2018.

Malgré tous les efforts de Team Dogsland, le DNF a décidé de retirer son approbation pour l'organisation des courses les samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018. 

La raison donnée par le DNF est qu'ils ne veulent pas déranger le jeu pour la chasse qui commence le 1er octobre. C'est très regrettable et surtout frustrant!

Team Dogsland a essayé de trouver un autre endroit, mais le DNF continue d’être difficile et ne veut pas donner une probation.

Ensemble avec les autres organisateurs, nous avons cherché une solution pour permettre que le CB Bike 2018 aura lieu.

Nous sommes heureux d'annoncer que l'équipe Running Dogs Hofstade veut bien organiser le CB Bike cette année.

La course à Hofstade était déjà sur le calendrier, et prendra maintenant tout le week-end, comme d'habitude pour un CB. Les dates exactes sont les 10 et 11 novembre 2018.

De plus amples informations concernant le CB Bike telles que les inscriptions, etc. suivront plus tard.

Nous tenons à remercier toute l'équipe Dogsland pour leurs efforts pour organiser la course, le bon courage et nous espérons qu'en 2019 nous réussirons d’avoir une belle course chez vous.

Merci aussi aux autres organisateurs de réfléchir à la recherche d'une solution et bien sûr merci aux Team Running Dogs pour votre aide à court terme.

Enfin, nous aimerions demander à vous, les membres de comprendre cette situation et nous vous demandons votre soutien à Team Dogsland et à Team Running Dogs.

Merci et bel été ...