Mededeling kennelhoest / Communication toux de chenil.

Mededeling Kennelhoest

Beste leden, één van onze leden heeft ons gemeld dat haar honden kennelhoest hebben opgelopen. De diagnose is gesteld na de wedstrijd in Baraque Fraiture dus het kan zijn dat de honden op de wedstijd nog andere honden besmet hebben. Ook hiervan hebben we jammer genoeg al enkele meldingen gekregen.

Houd je honden dus goed in de gaten, en bij twijfel, raden we je aan om naar de dierenarts te gaan !

Indien je een zieke hond hebt, geef hem dan de nodige rust, medicatie en verzorging, en kom zeker NIET naar de wedstrijden met de hond. Kennelhoest is zeer besmettelijk en we willen verdere besmetting voorkomen.

Kijk ook nog eens je vaccinatieboekje na en zorg dat je in orde bent. Het is geen garantie dat je hond niet ziek wordt, maar indien ze gevaccineerd zijn is de kans kleiner, en vaak zijn ze minder hard ziek als ze toch besmet geraken.

Bedankt om hiermee rekening te houden en de nodige actie te ondernemen !

Communication Toux de chenil

Chers membres, un de nos membres nous a informés que ses chiens ont attrapé la toux de chenil. Le diagnostic est fait après la course à Baraque Fraiture, il est donc possible que les chiens aient infecté d'autres chiens lors de la compétition. Malheureusement, nous avons déjà reçu des rapports à ce sujet.

Gardez un œil sur vos chiens, et en cas de doute, nous vous conseillons d'aller chez le vétérinaire!

Si vous avez un chien malade, donnez-lui le repos, les médicaments et les soins nécessaires, et ne venez pas aux courses avec le chien. La toux de chenil est très contagieuse et nous voulons empêcher la contamination supplémentaire.

Vérifiez également votre carnet de vaccination et assurez-vous que vous êtes en ordre. Ce n'est pas une garantie que votre chien ne tombe pas malade, mais s'il est vacciné, la chance est moindre et souvent il est moins malade s'il est infecté.

Merci d'en tenir compte et de prendre les mesures nécessaires!